Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8745 d127 420

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood viatetrafarmakon tetrafarmakon
Czeka mnie jeszcze długa droga, ale już po niej kroczę.
— Susan Fletcher
1881 f6e9 420
Reposted fromtagira tagira viatetrafarmakon tetrafarmakon
Jeśli za pierwszym razem coś nie wychodzi, to próbuj dalej.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Podziwiam tych, którzy mają odwagę spojrzeć w swoje odbicie w lustrze i powiedzieć głośno: "Mam prawo do błędu". Tylko kilka słów, a ile trzeba mieć w sobie siły, żeby spojrzeć na własne życie z otwartą przyłbicą i zobaczyć je takim, jakie ono jest. (...) Mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, zmierzyć się z sobą. Stawić czoło sobie samemu. Właśnie sobie.
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5347 7e6d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Szczęście nie jest wybuchowe i hałaśliwe, jak przyjemność czy radość. Jest milczące, spokojne, delikatne, to wewnętrzny stan zadowolenia, i żeby go osiągnąć, trzeba na początek pokochać siebie samego.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kiedy dojdziesz do krawędzi, nie patrz w dół. Patrz na horyzont.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Twoja pewność siebie przychodzi z twojego przygotowania.
— Ronaldinho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Każdy nosi w sobie sporo złości. Grunt to pozbyć się jej odpowiednio wcześnie.
— Iga Wiśniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Lepiej biec naprzód i się potykać, niż stać w miejscu.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Życie jest po to, aby go doświadczać, jedyne granice to te, które narzuca nam ciasnota naszych umysłów. Oraz strach. Nasz i cudzy.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Jeśli nie możesz być lepsza od swojej konkurencji, to chociaż ubierz się lepiej.
— Anna Wintour
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1022 e525 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl